Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal of Clinical and Translational Hepatology

Tuesday, 09 / 28 / 2021

Volume 7 Issue 3, 2019

scover V7I3  
 PDF Version  pdf32  [ PDF-10.85MB-94pages ]
 

Table of Contents

Editorial

HBV cccDNA: The Stumbling Block for Treatment of HBV Infection
Shousheng Liu, Yongning Xin
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 195-196 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00047

Original Article

Comparing the Efficacy and Safety of Treating Chronic Hepatitis B Infection during Pregnancy with Lamivudine, Telbivudine, and Tenofovir: A Meta-analysis
Shahnaz Sali, Mohammad Darvishi, Mojtaba GhasemiAdl, Meisam Akhlaghdoust, Azin Mirzazadeh, Somayeh Elikaei Behjati, Hossein Sheikh-Zeinolabedini, Shervin Shokouhi, Soheil Tavakolpour
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 197-212 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00021

Efficacy and Safety of All-oral, 12-week Ravidasvir Plus Ritonavir-boosted Danoprevir and Ribavirin in Treatment-naïve Noncirrhotic HCV Genotype 1 Patients: Results from a Phase 2/3 Clinical Trial in China
Xiaoyuan Xu, Bo Feng, Yujuan Guan, Sujun Zheng, Jifang Sheng, Xingxiang Yang, Yuanji Ma, Yan Huang, Yi Kang, Xiaofeng Wen, Jun Li, Youwen Tan, Qing He, Qing Xie, Maorong Wang, Ping An, Guozhong Gong, Huimin Liu, Qin Ning, Rui Hua, Bo Ning, Wen Xie, Jiming Zhang, Wenxiang Huang, Yongfeng Yang, Minghua Lin, Yingren Zhao, Yanhong Yu, Jidong Jia, Dongliang Yang, Liang Chen, Yinong Ye, Yuemin Nan, Zuojiong Gong, Quan Zhang, Peng Hu, Fusheng Wang, Yongguo Li, Dongliang Li, Zhansheng Jia, Jinlin Hou, Chengwei Chen, Jinzi J. Wu, Lai Wei
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 213-220 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00033

Efficacy and Safety of 12-week Interferon-based Danoprevir Regimen in Patients with Genotype 1 Chronic Hepatitis C
Lai Wei, Jia Shang, Yuanji Ma, Xiaoyuan Xu, Yan Huang, Yujuan Guan, Zhongping Duan, Wenhong Zhang, Zhiliang Gao, Mingxiang Zhang, Jun Li, Jidong Jia, Yongfeng Yang, Xiaofeng Wen, Maorong Wang, Zhansheng Jia, Bo Ning, Yongping Chen, Yue Qi, Jie Du, Jianning Jiang, Lixin Tong, Yao Xie, Jinzi J. Wu
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 221-225 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00018

Hepatitis C Screening: Barriers to Linkage to Care
Sammy Saab, Youssef P. Challita, Lisa M. Najarian, Rong Guo, Satvir S. Saggi, Gina Choi
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 226-231 Doi: 10.14218/JCTH.2018.00063

TIPS Is Not Associated with a Higher Risk of Developing HCC in Cirrhotic Patients: A Systematic Review and Meta-analysis
Bin Chen, Long Pang, Hao-Bin Chen, Dong-Bo Wu, Yong-Hong Wang, En-Qiang Chen
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 232-237 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00007

Effect of Autologous Bone Marrow Stem Cell Therapy in Patients with Liver Cirrhosis: A Meta-analysis
Chuan-Xin Wu, Deng Wang, Ying Cai, Ao-Ran Luo, Hang Sun
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 238-248 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00008

A Potential Functional Cure in Chinese HBeAg-negative Chronic Hepatitis B Patients Treated with Peg-interferon Alpha-2a
Xinyue Chen, Qianguo Mao, Yao Xie, Xiaoguang Dou, Qing Xie, Jifang Sheng, Zhiliang Gao, Xiaoling Zhou, Yingxia Liu, Huanwei Zheng, Shuqin Zhang, Shibo Li, Fusheng Zhu, Yuqin Xu, Mingxiang Zhang, Yaoren Hu, Xiaoping Chen, Yan Huang, Hong Ren, Jidong Jia
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 249-257 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00016

Review Article

HBV cccDNA and Its Potential as a Therapeutic Target
Anjing Zhu, Xinzhong Liao, Shuang Li, Hang Zhao, Limin Chen, Min Xu, Xiaoqiong Duan
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 258-262 Doi: 10.14218/JCTH.2018.00054

Complementary and Alternative Medicine-related Drug-induced Liver Injury in Asia
Cyriac Abby Philips, Philip Augustine, Sasidharan Rajesh, Praveen Kumar Y, Deepak Madhu
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 263-274 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00024

Obesity Paradox in Chronic Liver Diseases: Product of Bias or a Real Thing?
Ines Bilic Curcic, Maja Cigrovski Berkovic, Lucija Kuna, Hrvoje Roguljic, Robert Smolic, Silvija Canecki Varzic, Lucija Virovic Jukic, Martina Smolic
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 275-279 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00029

 

Case Report

Amoxicillin-clavulanate-induced Granulomatous Hepatitis: Case Report and Review of the Literature
Avin Aggarwal, Neha Jaswal, Richa Jain, Hussien Elsiesy
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 280-283 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00027m

 logo

You are here: Home Archive Vol 7 Issue 3 Volume 7 Issue 3, 2019