Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal of Clinical and Translational Hepatology

Tuesday, 09 / 28 / 2021

Volume 7 Issue 4, 2019

scover V7I4  
 PDF Version  pdf32  [ PDF-10.8MB-115pages ]
 

Table of Contents

Editorial

Can Weather Influence the Prevalence of Acute-on-chronic Liver Failure?
Matthew McMillin
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 285-286 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00058

Original Article

Intrahepatic Cholangiocarcinoma and Thermal Ablation: Long-term Results of An Italian Retrospective Multicenter Study
Antonio Giorgio, Pietro Gatti, Luca Montesarchio, Bruno Santoro, Andrea Dell’Olio, Nicola Crucinio, Carmine Coppola, Ferdinando Scarano, Fabio De Biase, Emanuela Ciracì, Stefano Semeraro, Valentina Giorgio
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 287-292 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00036

Alanine Aminotransferase as the First Test Parameter for Wilson’s Disease
Hisao Hayashi, Kazumasa Watanabe, Ayano Inui, Ayako Kato, Yasuaki Tatsumi, Akihiko Okumura, Tomoo Fujisawa, Koichi Kato
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 293-296 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00042

Association of GCKR Gene Polymorphisms with the Risk of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Coronary Artery Disease in a Chinese Northern Han Population
Hui Gao, Shousheng Liu, Zhenzhen Zhao, Xinjuan Yu, Qun Liu, Yongning Xin, Shiying Xuan
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 297-303 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00030

Minimal Hepatic Encephalopathy in Indians: Psychometric Hepatic Encephalopathy Score and Inhibitory Control Test for Diagnosis and Rifaximin or Lactulose for Its Reversal
Vinay B. Pawar, Ravindra G. Surude, Nikhil Sonthalia, Vinay Zanwar, Samit Jain, Qais Contractor, Pravin M. Rathi
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 304-312 Doi: 10.14218/JCTH.2017.00037

Liver Stiffness Measurement Can Reflect the Active Liver Necroinflammation in Population with Chronic Liver Disease: A Real-world Evidence Study
Leijie Wang, Mingyu Zhu, Lihua Cao, Mingjie Yao, Yiwei Lu, Xiajie Wen, Ying Zhang, Jing Ning, Huiling Long, Yueyong Zhu, Guoxin Hu, Shuangsuo Dang, Qingchun Fu, Liang Chen, Xinxin Zhang, Jingmin Zhao, Zhiliang Gao, Yuemin Nan, Fengmin Lu
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 313-321 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00040

Baseline Characteristics and Treatment Patterns of the Patients Recruited to the China Registry of Hepatitis B
Shan Shan, Hong You, Junqi Niu, Jia Shang, Wen Xie, Yuexin Zhang, Xun Li, Hong Ren, Hong Tang, Huiguo Ding, Xihong Wang, Yuemin Nan, Xiaoguang Dou, Tao Han, Lingyi Zhang, Xiaoqing Liu, Cunliang Deng, Jilin Cheng, Xiaozhong Wang, Qing Xie, Shumei Lin, Yan Huang, Youqing Xu, Yong Xiong, Wu Li, Xuebing Yan, Hongxin Piao, Wenxiang Huang, Qinghua Lu, Weijin Gong, Shiping Li, Xiaoxuan Hu, Xiaolan Zhang, Shourong Liu, Yufang Li, Dongliang Yang, Hai Li, Caixia Yang, Mingliang Cheng, Liaoyun Zhang, Huanwei Zheng, Xinhua Luo, Feng Lin, Lei Wang, Guanghua Xu, Xiaoyuan Xu, Lai Wei, Jinlin Hou, Zhongping Duan, Hui Zhuang, Xizhong Yang, Yuanyuan Kong, Jidong Jia, for the CR-HepB study group, Beijing, China
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 322-328 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00052

Outcomes and Toxicology of Herbal Drugs in Alcoholic Hepatitis – A Single Center Experience from India
Cyriac Abby Philips, Sasidharan Rajesh, Tom George, Rizwan Ahamed, Sandeep Kumbar, Philip Augustine
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 329-340 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00043

The Association between Meteorological Factors and the Prevalence of Acute-on-chronic Liver Failure: A Population-based Study, 2007–2016
Su Lin, Lifen Han, Dongliang Li, Ting Wang, Zimu Wu, Haoyang Zhang, Zhansong Xiao, Yinlian Wu, Jiaofeng Huang, Mingfang Wang, Yueyong Zhu
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 341-345 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00044

Review Article

Highlights for Dental Care as a Hepatitis C Risk Factor: A Review of Literature
Leon D. Averbukh, George Y. Wu
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 346-351 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00023

The Direct Contribution of Astrocytes and Microglia to the Pathogenesis of Hepatic Encephalopathy
Victoria Jaeger, Sharon DeMorrow, Matthew McMillin
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 352-361 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00025

Pathogenesis of Insulin Resistance and Atherogenic Dyslipidemia in Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Daud H. Akhtar, Umair Iqbal, Luis Miguel Vazquez-Montesino, Brittany B. Dennis, Aijaz Ahmed
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 362-370 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00028

Role of Granulocyte Colony-stimulating Factor Therapy in Cirrhosis, ‘Inside Any Deep Asking Is the Answering’
Cyriac Abby Philips, Philip Augustine, Rizwan Ahamed, Sasidharan Rajesh, Tom George, Gopakumar C. Valiathan, Solomon K. John
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 371-383 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00034

Intensive Care Management of Acute Liver Failure: Considerations While Awaiting Liver Transplantation
Anil Seetharam
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 384-391 Doi: 10.14218/JCTH.2019.00032

Reviewer Acknowledgement

2019 Reviewer Acknowledgement
Editorial Office of Journal of Clinical and Translational Hepatology
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 392-393 Doi: 10.14218/JCTH.2019.000RA

 logo

You are here: Home Archive Vol 7 Issue 4 Volume 7 Issue 4, 2019