Online First Articles
The online first articles are peer reviewed, accepted, and are ready for publication, with copyediting, typesetting, proofreading and author review. They have not been assigned to a journal issue; an article will be removed from this page once it is published in a coming issue.

Articles published online first are citable. To cite an article on this page, please refer to the following example:

Yi SG, Sadhu AR, Jones SL, Turner K, Monsour H, Donahue K, et al. The Effect of Adrenal Replacement Therapy on Rates of Fungal Colonization and Mortality in Critically Ill Patients Awaiting Liver Transplantation. J Clin Transl Hepatol. Published online: Sep 15, 2013. doi: 10.14218/JCTH.2013.00007.

Original Article

Metabolic Liver Diseases

Hepatic Alarmins and Mitochondrial Dysfunction under Residual Hyperlipidemic Stress Lead to Irreversible NAFLD

Luminita Ivan, Elena Uyy, Viorel I. Suica, Raluca M. Boteanu, Aurel Cerveanu-Hogas, Rune Hansen, Felicia Antohe

Published online: July 14, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00128

RASAL2 Deficiency Attenuates Hepatic Steatosis by Promoting Hepatic VLDL Secretion via the AKT/TET1/MTTP Axis

Hao Ding, Jiang-Hong Yu, Ge Ge, Yan-Yun Ma, Jiu-Cun Wang, Jun Zhang, Jie Liu

Published online: June 1, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00042

Osteopontin Promotes Macrophage M1 Polarization by Activation of the JAK1/STAT1/HMGB1 Signaling Pathway in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Zhihao Xu, Feiyang Xi, Xinxin Deng, Yuqi Ni, Changqin Pu, Dan Wang, Weiming Lou, Xufang Zeng, Ning Su, Chen Chen, Ziqiang Zeng, Libin Deng, Meixiu Jiang

Published online: May 31, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2021.00474

Infectious Hepatitis

96-Week Treatment of Tenofovir Amibufenamide and Tenofovir Disoproxil Fumarate in Chronic Hepatitis B Patients

Zhihong Liu, Qinglong Jin, Yuexin Zhang, Guozhong Gong, Guicheng Wu, Lvfeng Yao, Xiaofeng Wen, Zhiliang Gao, Yan Huang, Daokun Yang, Enqiang Chen, Qing Mao, Shide Lin, Jia Shang, Huanyu Gong, Lihua Zhong, Huafa Yin, Fengmei Wang, Peng Hu, Qiong Wu, Chao Pan, Wen Jia, Chuan Li, Chang’an Sun, Junqi Niu, Jinlin Hou, the TMF Study Group

Published online: November 1, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00058

Fas/FasL and Complement Activation are Associated with Chronic Active Epstein-Barr Virus Hepatitis

Jing Lin, Miao-Fang Su, Jiao-Long Zheng, Lei Gu, Hai-Cong Wu, Xia Wu, Hai-Yan Lin, Zhi-Xian Wu, Dong-Liang Li

Published online: September 14, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00227

Reduction in Intrahepatic cccDNA and Integration of HBV in Chronic Hepatitis B Patients with a Functional Cure

Weiqiang Gan, Na Gao, Lin Gu, Zhishuo Mo, Xiuqing Pang, Ziying Lei, Zhiliang Gao

Published online: July 19, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00177

CD55 Variant Associated with Pegylated-interferon α Therapy Response in HBeAg-positive Chronic Hepatitis B Patients

Jiaxuan Chen, Shuang Lou, Haitao Chen, Bin Zhou, Jian Sun, Jinlin Hou, De-Ke Jiang

Published online: June 1, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00057

DILI, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

Peptidomic Analysis Reveals that Novel Peptide LDP2 Protects Against Hepatic Ischemia/Reperfusion Injury

Qun Bao, Zhengxin Wang, Sheng Cheng, Jin Zhang, Qiuli Liu, Yunpeng Zhang, Daqing Cheng, Xirong Guo, Xingyun Wang, Bo Han, Peng Sun

Published online: July 14, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00094

Time of Liver Function Abnormal Identification on Prediction of the Risk of Anti-tuberculosis-induced Liver Injury

Deliang Huang, Jinghan Peng, Lin Lei, Yuanyuan Chen, Zhibing Zhu, Qingxian Cai, Yongcong Deng, Jun Chen

Published online: May 20, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00077

Prognostic Factors Related to In-hospital Death in Children with Biliary Atresia: Analysis of a Nationwide Inpatient Database

Yu Shi, Yi-Zhou Jiang, Guang-Peng Zhou, Ying Shi, Lan-Xia Gan, Yuan-Yuan Kong, Hai-Bo Wang, Zhi-Jun Zhu, Li-Ying Sun

Published online: May 17, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2021.00456

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

New Algorithm Rules Out Acute-on-chronic Liver Failure Development within 28 Days from Acute Decompensation of Cirrhosis

Xiaoting Tang, Hai Li, Guohong Deng, Xin Zheng, Xianbo Wang, Yan Huang, Yanhang Gao, Zhongji Meng, Zhiping Qian, Feng Liu, Xiaobo Lu, Yu Shi, Beiling Li, Wenyi Gu, Xiaomei Xiang, Yan Xiong, Yixin Hou, Jun Chen, Na Gao, Sen Luo, Liujuan Ji, Jing Li, Rongjiong Zheng, Haotang Ren, Jinjun Chen

Published online: August 10, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00196

Establishment of a Rat Model of Liver Venous Deprivation: Simultaneous Portal and Hepatic Vein Ligation

Yuefeng Zhang, Xiaoqin He, Peng Ma, Liangkun Xiong, Wenhui Bai, Gaoshuo Zhang, Yangtao Xu, Wei Song, Kaihuan Yu

Published online: July 15, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00032

Efficacy and Economic Evaluation of Nonbiological Artificial Liver Therapy in Acute-on-chronic Hepatitis B Liver Failure

Cichun Wu, Wenting Peng, Da Cheng, Huimin Gu, Fei Liu, Shifang Peng, Lei Fu

Published online: July 1, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00106

An-Luo-Hua-Xian Pill Improves the Regression of Liver Fibrosis in Chronic Hepatitis B Patients Treated with Entecavir

Yi-Qi Liu, Chi Zhang, Jia-Wen Li, Li-Hua Cao, Zhan-Qing Zhang, Wei-Feng Zhao, Qing-Hua Shang, Da-Zhi Zhang, An-Lin Ma, Qing Xie, Hong-Lian Gui, Guo Zhang, Ying-Xia Liu, Jia Shang, Shi-Bin Xie, Jun Li, Xu-Qing Zhang, Zhi-Qiang Zou, Yu-Ping Chen, Zong Zhang, Ming-Xiang Zhang, Jun Cheng, Fu-Chun Zhang, Li-Hua Huang, Jia-Bin Li, Qing-Hua Meng, Hai-Bin Yu, Yu-Qiang Mi, Yan-Zhong Peng, Zhi-Jin Wang, Li-Ming Chen, Fan-Ping Meng, Wan-Hua Ren, Lang Bai, Yi-Lan Zeng, Rong Fan, Xian-Zhi Lou, Wei-Feng Liang, Hui Liu, Hui Zhuang, Hong Zhao, Gui-Qiang Wang

Published online: June 6, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00091

MRI/PAI Dual-modal Imaging-guided Precise Tracking of Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells Labeled with Nanoparticles for Treating Liver Cirrhosis

Feng-Yong Liu, Ming Shi, Xin Li, Hong-Jun Yuan, Xiao-Mei Tian, Yi-Mao Xia, Min Zhou, Fu-Sheng Wang

Published online: May 27, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2021.00580

Hepatic and Biliary Neoplasia

Value of Non-tumoral Liver Volume in the Prognosis of Large Hepatocellular Carcinoma Patients After R0 Resection

Dongliang Zuo, Yuntong Li, Hongzhi Liu, Dongxu Liu, Qinliang Fang, Pengtao Li, Liang Tu, Yu Xiong, Yongyi Zeng, Pingguo Liu

Published online: August 30, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00170

Evaluation of GALAD Score in Diagnosis and Follow-up of Hepatocellular Carcinoma after Local Ablative Therapy

Rasha Eletreby, Marwa Elsharkawy, Alaa Awad Taha, Mohamed Hassany, Amr Abdelazeem, Mohamed El-Kassas, Ahmed Soliman

Published online: July 27, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00013

Overexpression of RBM34 Promotes Tumor Progression and Correlates with Poor Prognosis of Hepatocellular Carcinoma

Wei Wang, Rui Zhang, Ning Feng, Longzhen Zhang, Nianli Liu

Published online: July 13, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00166

RP11-40C6.2 Inactivates Hippo Signaling by Attenuating YAP1 Ubiquitylation in Hepatitis B Virus-associated Hepatocellular Carcinoma

Han Zhuo, Chen Wu, Junwei Tang, Feihong Zhang, Zhenggang Xu, Dongwei Sun, Yue Teng, Zhongming Tan

Published online: July 4, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2021.00584

125I Radioactive Particles Drive Protective Autophagy in Hepatocellular Carcinoma by Upregulating ATG9B

Yunhua Xiao, Jing Yuan, Chongshuang Yang, Junru Xiong, Liangyu Deng, Qinghua Liang, Chuang He, Liangshan Li, Fengtian He, Xuequan Huang

Published online: June 6, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00023

New Staging Model for Radiation-based Hepatocellular Carcinoma Treatment: A National Multicenter Study

Ting-Shi Su, Shi-Xiong Liang, Li-Qing Li, Qiu-Hua Liu, Xue-Zhang Duan, Jing Sun, Hai Zeng, Hai-Sheng Zhu, Jian-Xu Li, Xiao-Fei Zhu, Hong-Qing Zhuang, Ping Liang, Yong Huang

Published online: May 24, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00002

Evaluation of Preoperative Microvascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma Through Multidimensional Parameter Combination Modeling Based on Gd-EOB-DTPA MRI

Han-Dan Zhang, Xiao-Ming Li, Yu-Han Zhang, Fang Hu, Liang Tan, Fang Wang, Yang Jing, Da-Jing Guo, Yang Xu, Xian-Ling Hu, Chen Liu, Jian Wang

Published online: May 10, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2021.00546

Review Article

Unraveling the Emerging Niche Role of Hepatic Stellate Cell-derived Exosomes in Liver Diseases

Kun-Li Yin, Ming Li, Pei-Pei Song, Yu-Xin Duan, Wen-Tao Ye, Wei Tang, Norihiro Kokudo, Qiang Gao, Rui Liao

Published online: October 18, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00326

Seronegative Autoimmune Hepatitis

Sriya A. Bhumi, George Y. Wu

Published online: September 26, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00235

Comprehensive Approach to Assessment of Liver Viability During Normothermic Machine Perfusion

Jiahao Li, Haoyang Lu, Jian Zhang, Yixuan Li, Qiang Zhao

Published online: September 13, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00130

Combination Therapies for Advanced Biliary Tract Cancer

Weifeng Zeng, Ruiqi Mao, Zhanguo Zhang, Xiaoping Chen

Published online: September 6, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00277

Role of Transarterial Chemoembolization in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma

Bin-Yan Zhong, Zhi-Cheng Jin, Jian-Jian Chen, Hai-Dong Zhu, Xiao-Li Zhu

Published online: September 6, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00293

Intestinal Barrier Function in the Pathogenesis of Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Lu Liu, Minyue Yin, Jingwen Gao, Chenyan Yu, Jiaxi Lin, Airong Wu, Jinzhou Zhu, Chunfang Xu, Xiaolin Liu

Published online: August 22, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00089

Short Communication

Trends of Cirrhosis-related Mortality in the USA during the COVID-19 Pandemic

Yee Hui Yeo, Xinyuan He, Fan Lv, Yunyu Zhao, Yi Liu, Ju Dong Yang, Jian Zu, Fanpu Ji, Mindie H. Nguyen

Published online: September 30, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00313

Illuminating and Instructive Clinical Case

Dramatic Response to Cabozantinib in a Patient with Refractory Hepatocellular Carcinoma with c-MET Amplification

Yun Beom Sang, Gwangil Kim, Sohyun Hwang, Haeyoun Kang, Hong Jae Chon

Published online: August 31, 2022

[ Html ] [ PDF Full-text ] [ Citations ] Doi: 10.14218/JCTH.2022.00212

  • Copyright © 2022 JCTH. All Rights Reserved.
  • Published by Xia & He Publishing Inc.
  • Address: 14090 Southwest Freeway, Suite 300, Sugar Land, Texas 77478, USA
  • Email: service@xiahepublishing.com